Titel

Business Analyst, Procurement


Virksomhed

Forsyningsvirksomhed


Frist

Lukket


Indhold

Virksomheden, som er en af Danmarks største forsyningsvirksmoheder er ved at etablere en ny analysefunktion, der har til formål at analysere markedet inden for relevante indkøbskategorier og formidle viden om den forventede markedsudvikling til forretningen.

 

Du bliver en del af en indkøbsfunktion med godt 40 kolleger, der assisterer hele virksomheden med indkøb både på Capex og Opex. Teamet bistår med vores ekspertise om indkøbsprocesser, forhandling og markedskendskab, og har brug for dig til at understøtte processen med de rigtige finansielle analyser og benchmarks, der sikrer, at virksomheden til stadighed er på forkant med den forventede udvikling indenfor kritiske indkøbskategorier, og at vi kender det fulde risikobillede inden et indkøb foretages.


Ansvar og arbejdsopgaver

Du bliver en vigtig brik i indkøbsfunktionen, hvor dine primære ansvarsområder og opgaver bliver:

Din profil

Du har en økonomisk uddannelse på kandidatniveau, f.eks. cand.merc., cand.polit. eller cand.oecon. Du er en ægte ”talknuser”, der samtidig interesserer dig for strategiudvikling og formidling.

Virksomheden tilbyder

Du vil få en unik mulighed for at være med fra starten, når procurement analysefunktionen skal opbygges og formes. Du vil få spændende arbejdsopgaver i en afdeling med højt aktivitetsniveau og god stemning. Du får mulighed for faglige udfordringer og stor kontaktflade til hele den øvrige organisation og gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Herudover tilbydes et uformelt og attraktivt arbejdsmiljø med stor fokus på medarbejdertrivsel, attraktive personalegoder og en løn, der matcher dine kvalifikationer og kompetencer.


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk