Titel

Chefkonsulent til forretnings- & økonomiprocesser hos Danmarks største erhvervsorganisation


Virksomhed

Landbrug & Fødevarer


Frist

Lukket


Indhold

- Tung, nyoprettet rolle med topledelseseksponering og fokus på at drive forandringer gennem nye og optimerede forretnings- og økonomiprocesser samt med reference til Økonomidirektør

Landbrug & Fødevarer er Danmarks største erhvervsorganisation, som varetager politiske og faglige interesser og opgaver for danske landmænd, fødevarevirksomheder og agroindustrien. Organisationen har 400 fødevare- og agroindustrielle virksomheder og 22.000 landmænd som medlemmer. Vores ca. 1.100 ansatte arbejder med eksportfremme og interessevaretagelse nationalt og internationalt, skaber ny viden gennem forskning og innovation, og rådgiver medlemmerne. Den årlige omsætning er på ca. 2 mia. kr. og Landbrug & Fødevarer finansieres af bl.a. kontingenter, tilskud, ejendomsafkast, konsulentopgaver og annoncer. Læs mere på www.lf.dk


Landbrug & Fødevarers KoncernØkonomi-område har ca. 50 medarbejdere, der håndterer bogholderi, lønadministration, budgettering, controlling og rapportering, økonomi- og forretningssparring, fondsadministration samt risikostyring og compliance. Placeringen er på koncernens to hovedlokationer på Axelborg i København og Agro Food Park ved Århus.


KoncernØkonomi betjener en bred vifte af interne og eksterne kunder; alt fra branche- og sektorchefer, områdedirektører, direktionen samt Formandskabet i Landbrug & Fødevarer til ca. 60 fonde og foreninger med egen bestyrelse, der på forskellig måde er knyttet til Landbrug & Fødevarer eller til landbrugs- og fødevareerhvervet i øvrigt. For de fonde udarbejdes regnskaber, budgetter, estimater mm. 

I Landbrug & Fødevarer er der skarp fokus på at kortlægge, optimere og skabe nye forretnings- og økonomiprocesser, hvorfor man til en tung og nyoprettet stilling forankret i KoncernØkonomi søger en Chefkonsulent til at facilitere, definere og drive området og få skabt den nødvendige fremdrift bl.a. via digital understøttelse og automatisering. Derudover står man også foran implementering af nyt ERP-system i organisationen. Formålet er bedre overblik og mere effektive og smidige forretnings- og økonomiprocesser i Landbrug & Fødevarer til derigennem at forbedre værdiforøgelsen for koncernens interessenter.


En udviklingsorienteret stilling i KoncernØkonomi til at kortlægge, definere og drive processer
Som Chefkonsulent kommer du til at spille en vigtig rolle med at dokumentere, optimere og ensrette forretnings- og økonomiprocesser – især med fokus på processer knyttet til omsætningen. Du bliver også involveret når nyt ERP-system skal implementeres over de kommende år. Omdrejningspunktet for dit arbejde vil være beskrivelser og optimering af processerne og kontroller, som kan skabe vedvarende værdi for organisationen – også kommercielt. Da stillingen er nyoprettet vil der været markant mulighed for at sætte dit eget præg og stillingen har stor ledelsesmæssig eksponering og vidtfavnende kontaktflader. En stor del af arbejdet foregår gennem dialog med Direktører, Forretningsområdechefer og ledelsen i KoncernØkonomi. D
ine arbejdsopgaver og ansvarsområder vil være:

Din daglige arbejdsplads bliver hos Landbrug & Fødevarer på Axelborg i København med reference til Økonomidirektør. Der vil være en del rejseaktivitet til Aarhus – typisk 1-2 dage om ugen – især i jobbets første halve år, hvorefter det forventes klart mindre.


Din profil 

Du har en kandidatuddannelse indenfor økonomi fx Cand.merc.aud, en finance orienteret Cand.merc., Cand.polit, Cand.Oecon eller lignende. Derudover:

Som person udfordrer du, kommer med ideer og følger dem til dørs. Du er god til at lytte, stille spørgsmål og få buy-in – også på direktørniveau. Du evner at uddrage det essentielle via analytisk skarphed og stærke problemløsningsevner. Bl.a. på den måde sætter du dig ind i komplekse problemstillinger, som du samtidig kan formidle videre i et letforståeligt sprog. Du kommer til at samarbejde med mange forskellige interessenter, så det er vigtigt, at du både pragmatisk og vedholdende og forstår at skabe relationer i din kommunikation med andre. En væsentlig nysgerrighed på opgaver, som med høj kompleksitet, som ikke har en umiddelbar løsning, kendetegner dig og du sørger for at også de opgaver drives i mål.

Landbrug & Fødevarer tilbyder 
En nyoprettet stilling med ansvar for eget område med høj kompleksitet og eksponering i Landbrug & Fødevarer. Der er en væsentlig bredde i stillingen, hvor du arbejder med både økonomi-, forretnings- og salgsprocesser samt kortlægning optimering og digitalisering af disse, ERP-system, stakeholder management etc. Du får muligheden for at arbejde meget forretningsorienteret og præge mange af kerneprocesserne – både optimering og udvikling af dem – i Danmarks største erhvervsorganisation. Stillingen giver endvidere mulighed for at arbejde tæt på top-, økonomi- og forretningsledelse, forme din egen stilling og arbejde med optimering af forretnings- og økonomiprocesser i et inspirerende, pragmatisk og fagligt orienteret landskab.

Kulturen er uformel og præget af høj faglig hed og lang anciennitet blandt de ansatte – af den grund, at det er et sted medarbejderne finder rart at være, dog stadig med en god puls og dynamik. Stillingen giver samtidig mulighed for en god work life balance. Lønpakken indeholder udover grundløn, 11% arbejdsgiverbetalt pension, sundhedsforsikring og 6 ugers ferie.

Interesseret i stillingen
Focus Recruitment bistår Landbrug & Fødevarer i forbindelse med denne search proces. Hvis du har interesse i stillingen eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på sma@focus-recruitment.dk / 5051 9215.


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk