Titel

Projektchef til ERP-implementering


Virksomhed

Landbrug & Fødevarer


Frist

Lukket


Indhold

- Nyoprettet stilling med tung projektledelse på valg og implementering af ERP-system i en kompleks organisation samt reference til Økonomidirektør og topledelseseksponering

Landbrug & Fødevarer er Danmarks største erhvervsorganisation, som varetager politiske og faglige interesser og opgaver for danske landmænd, fødevarevirksomheder og agroindustrien. Organisationen har 400 fødevare- og agroindustrielle virksomheder og 22.000 landmænd som medlemmer. Vores ca. 1.100 ansatte arbejder med eksportfremme og interessevaretagelse nationalt og internationalt, skaber ny viden gennem forskning og innovation, og rådgiver medlemmerne. Den årlige omsætning er på ca. 2 mia. kr. og Landbrug & Fødevarer finansieres af bl.a. kontingenter, tilskud, ejendomsafkast, konsulentopgaver og annoncer. Læs mere på www.lf.dk


Landbrug & Fødevarers KoncernØkonomi-område har ca. 50 medarbejdere, der håndterer bogholderi, lønadministration, budgettering, controlling og rapportering, økonomi- og forretningssparring, fondsadministration samt risikostyring og compliance. Placeringen er på koncernens to hovedlokationer på Axelborg i København og Agro Food Park ved Århus.


KoncernØkonomi betjener en bred vifte af interne og eksterne kunder; alt fra branche- og sektorchefer, områdedirektører, direktionen samt Formandskabet i Landbrug & Fødevarer til ca. 60 fonde og foreninger med egen bestyrelse, der på forskellig måde er knyttet til Landbrug & Fødevarer eller til landbrugs- og fødevareerhvervet i øvrigt. For de fonde udarbejdes regnskaber, budgetter, estimater mm.


En strategisk stilling placeret i KoncernØkonomi til at drive ERP-implementering
Af historiske årsager anvender Landbrug & Fødevarer tre forskellige økonomisystemer, bl.a. ældre versioner af Microsoft Dynamics NAV og Schilling. Det medfører et unødvendigt stort ressourceforbrug til vedligeholdelse og opdatering, samt til intern fakturering, afstemninger, kontrol og konsolidering. Ydermere nærmer de tre systemer sig deres udløbsdato, hvilket betyder stigende driftsomkostninger og vanskeligheder med at integrere til andre systemer samt mulighederne for at understøtte forretningsområderne med ny funktionalitet. Derfor har Landbrug & Fødevarer, i samarbejde med Deloitte, igangsat en proces, der skal kortlægge krav til nyt ERP-system, og danne grundlag for valg af IT-leverandør. I samarbejde med den valgte leverandør er det forventningen at påbegynde implementeringen af det nye ERP-system i starten af 2021.

Som ERP Projektchef kommer du til at drive et strategisk kritisk ERP-projekt i et projektleder-team, der arbejder tæt sammen i et forløb, der starter med den indledende forretningsanalyse, over design, udvikling, implementering og idriftsættelse af løsningen samt håndtering af ændringer og tilpasninger. Projektet er planlagt til at løbe ca. 3-4 år.
Da stillingen er nyoprettet vil der været markant mulighed for at sætte dit eget præg og stillingen har stor ledelsesmæssig eksponering og vidtfavnende kontaktflader. En stor del af arbejdet foregår gennem dialog med Direktører, Forretningsområdechefer og ledelsen i KoncernØkonomi.


Dine arbejdsopgaver og ansvarsområder vil være:

Din daglige arbejdsplads bliver hos Landbrug & Fødevarer på Axelborg i København med reference til Økonomidirektør. Der vil i perioder være rejseaktivitet til Aarhus, ca. 20-30 dage om året.

Din profil 
Du har en relevant videregående uddannelse fx Cand.merc., Cand.polit, Ingeniør, Cand.IT, HD eller lignende. Derudover:

Som person er du en stærk projektleder, som formår at samle din projektorganisation og lykkes i fællesskab. Det gør du gennem både klare planer som skaber fælles retning, en pragmatisk og imødekommende indstilling og at du går foran. En struktureret og vedholdende arbejdsstil er vigtigt for at komme i mål. Du er god til at lytte, stille spørgsmål og få buy-in – også på direktørniveau. Du evner at uddrage det essentielle via analytisk skarphed og stærke problemløsningsevner så du kan sætte dig ind i komplekse problemstillinger, som du samtidig kan formidle videre i et letforståeligt sprog. Du kommer til at samarbejde med mange forskellige interessenter, så det er vigtigt, at du forstår at skabe relationer i din dialog med andre.


Landbrug & Fødevarer tilbyder 

En nyoprettet stilling med markant ledelseseksponering, hvor du kommer med helt fra starten på implementeringen af et forretningskritisk projekt, der skal munde ud i et ERP-system, som er hjertet i håndteringen af mange af Landbrug & Fødevarers interne processer. I stillingen har du muligheden for at arbejde meget forretningsorienteret samt præge og optimere væsentlige kerneprocesser i Danmarks største erhvervsorganisation. Stillingen giver endvidere mulighed for at arbejde tæt på top-, økonomi- og forretningsledelse i et inspirerende, pragmatisk og fagligt orienteret landskab.

Kulturen er uformel og præget af høj faglig hed og lang anciennitet blandt de ansatte – af den grund, at det er et sted medarbejderne finder rart at være, dog stadig med en god puls og dynamik. Stillingen giver samtidig mulighed for en god work life balance. Lønpakken er for den rette kandidat på et attraktivt niveau og indeholder udover grundløn, 11% arbejdsgiverbetalt pension, sundhedsforsikring og 6 ugers ferie.

Interesseret i stillingen

Focus Recruitment bistår Landbrug & Fødevarer i forbindelse med denne search proces. Hvis du har interesse i stillingen eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på sma@focus-recruitment.dk / 5051 9215.


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk