Titel

Regnskabsansvarlig


Virksomhed

Haldor Topsøe Holding A/S


Frist

Lukket


Indhold

- Spændende nyoprettet deltidsstilling til opbygning af regnskabsfunktion med reference til Adm. Direktør

 

HALDOR TOPSØE HOLDING A/S er et holding- og investeringsselskab. HALDOR TOPSØE HOLDING er moderselskab i HALDOR TOPSØE Gruppen, hvis virksomheder i alt beskæftiger 2.200 medarbejdere i 14 lande, mens der i selve holdingselskabet er 3 medarbejdere.

 

Til Haldor Topsøe Holding søges en erfaren kandidat til en nyoprettet deltidsstilling – 3-4 dage / 25-30 timer om ugen – som Regnskabsansvarlig til at forestå udarbejdelse af periode- og årsregnskaber for Haldor Topsøe Holding og Frydenlund Ejendomsselskab ApS. Endvidere udarbejde koncernregnskab for Haldor Topsøe Holding A/S samt bistå med budgetudarbejdelse, likviditetsstyring samt ad hoc analyser og opgørelser til brug for direktion og bestyrelse.  


Haldor Topsøe koncernen består aktuelt af selskaber under Haldor Topsøe A/S IGM Biosciences Inc. samt Frydenlund Ejendomsselskab ApS. Haldor Topsøe Holding har ikke tidligere haft egen regnskabsfunktion, men ønsker med denne ansættelse at opbygge egen regnskabsfunktion som du vil være en drivende kraft i opbygningen, og efterfølgende udvikling og drift, heraf. I stillingen vil du referere og rapportere til Adm. Direktør for Haldor Topsøe Holding A/S, der også er ansvarlig for Frydenlund Ejendomsselskab ApS. Til Ejendomsselskabet hører ejendomsadministration og plantagedrift samt beslægtede aktiviteter.

Beskrivelse af jobbet

Indholdet i stillingen spænder vidt; fra tungere regnskabsopgaver, rapportering, budgetter, analyser samt etablering af nye processer til behandling af indkomne bilag, bogføring og betalinger for Haldor Topsøe Holding og Frydenlund Ejendomsselskab, samt klargøre grundlaget for lønudbetaling til ansatte i Ejendomsselskabet. Der er 5-6 ansatte i Frydenlund Ejendomsselskab ApS incl. plantagen, og i høstsæsonen er der yderligere 5-10 timelønnede medarbejdere. Du vil indgå i en mindre organisation for holdingselskabet, hvor en fleksibel tilgang til arbejdet er vigtig, og hvor opgaverne vil udvikle sig over tid.   


Stillingen giver en unik mulighed for – i en deltidsstilling – at få et ansvar som Regnskabsansvarlig og med reference til Adm. Direktør, som selv har baggrund som Statsaut. Revisor. Primære snitflader i jobbet vil være til bl.a. CFO´s, Økonomi-, Tax og Regnskabschefer i koncernens selskaber samt driftsansvarlige i Ejendomsselskabet. Rapportering i koncernen følger IFRS og med SAP som økonomi- og rapporteringssystem. I Ejendomsselskabet anvendes pt Uniconta som økonomisystem. 
Ansvar og primære opgaver:

 

·       Perioderegnskaber, Årsregnskaber og Koncernregnskab

·       Udarbejdelse af budgetter

·       Etablering af nye processer og implementering af forretningsgange ifm. opbygning af regnskabsfunktion

·       Myndighedsrapportering

·       Regnskabsanalyser på ad hoc basis

·       Likviditetsstyring

·       Kontering og bogføring af bilag samt klargøring af bilag til betaling, og gennemføre betalinger

·       Lønregnskab samt grundlag for lønudbetaling til ansatte i Ejendomsselskabet

·       Ejendomsadministration (huslejeopkrævning, lejeregulering mm)

·       Indgå i arbejdet med bestyrelsesbetjening, herunder udarbejde bestyrelsespræsentationer

·       Diverse ad hoc opgaver

 

Arbejdsstedet er Lyngby, hvor Haldor Topsøe Holding A/S har kontorfællesskab med Haldor Topsøe A/S. Frydenlund Ejendomsselskab ApS har samme administrationsadresse, hvorimod bygninger og plantagen er placeret i Vedbæk nord for København. Der forventes ikke rejseaktivitet i jobbet.


Din profil

Som kommende Regnskabsansvarlig hos Haldor Topsøe Holding A/S har du:

 

·       En uddannelsesmæssig baggrund som Cand.merc.aud, HDR eller lignende og er fagligt dygtig

·       En solid regnskabsmæssig baggrund – og dokumenteret relevant regnskabserfaring – fra en revisionsvirksomhed og / eller regnskabsfunktion med en tilsvarende kompleksitet

·       Erfaring med udvikling af processer, implementering af forretningsgange, og har en god forståelse for kontrolmiljø

·       Gode IT-kompetencer især med fokus på Excel og gerne SAP

·       Gode evner på dansk og engelsk, som du taler og skriver flydende

 

Jobmæssig personlighed og arbejdsstil er tilsvarende vigtigt, hvor du er:

 

·       Struktureret, systematisk og kan håndtere flere opgaver på samme tid

·       Analytisk minded og hurtigt opfattende

·       Fleksibel i forhold til planlægning af din arbejdsdag og en positiv, serviceminded indstilling

·       Stærk til at samarbejde fra højt til lavt niveau i organisationen – og evner samtidig at arbejde selvstændigt

·       I stand til at håndtere fortrolige oplysninger

 

Haldor Topsøe Holding A/S tilbyder

En nyoprettet udfordrende og alsidig stilling, hvor du skal etablere en helt ny regnskabsfunktion, nye processer og hvor indholdet i jobbet spænder bredt fra tungere regnskabs- og rapporteringsmæssige opgaver til mere operationelle. Med referencen til Adm. Direktør, der har baggrund som Statsaut. Revisor, og eksponering for direktion og bestyrelse, bliver der stor mulighed for stadig at lære og udvikle sig i jobbet – skønt stillingen er deltid.

Stillingen er en ideel mulighed for en dygtig profil med en Cand.merc.aud eller HDR baggrund og en god erfaring inden for regnskab og revision, som ønsker at fokusere mere på work-life balance uden at gå på kompromis med et spændende jobindhold og faglige udfordringer. Arbejdstiden i deltidsstillingen som Regnskabsansvarlig er estimeret til 3-4 dage om ugen, ca. 25-30 timer om ugen. Stadig vil lønpakken give mulighed for grundløn på et attraktivt niveau og dertil 12% virksomhedsbetalt pension.

Interesseret i stillingen

Focus Recruitment bistår Haldor Topsøe Holding A/S i forbindelse med denne proces. Hvis du har interesse i stillingen eller spørgsmål er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på sma@focus-recruitment.dk / 5051 9215


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk