Titel

Tax Manager


Virksomhed

Forsyningsvirksomhed


Frist

Lukket


Indhold

- Selskabsskat med høj kompleksitet i en af Danmarks førende virksomheder

 

Group Accounting & Tax er virksomhedens centrale regnskabsfunktion, som beskæftiger mere end 40 kompetente og dedikerede medarbejdere, som har ansvaret for koncernens regnskabs- og skatteforhold. Koncernen rummer mere end 150 danske og udenlandske selskaber.

 

Som Tax Manager bliver du del af Corporate Tax gruppen på 10 kompetente og dedikerede medarbejdere. Gruppen som er en af landets største koncernskattefunktioner har ansvar for selskabsskat, transfer pricing, personskat, moms og afgifter, og er involveret i alle dele af koncernens forretningsområder. Virksomheden har som en af de eneste store danske koncerner valgt international sambeskatning.

 

Stillingen som Tax Manager er placeret i Compliance teamet i Corporate Tax, som skal sikre overensstemmelsen med gældende skatteregler. Teamet har ansvar for selskabsskat i virksomheden og står således både for skat i periode- og årsregnskaber samt selvangivelser for koncernens selskaber. Nogle selskaber i koncernen står selv for selskabsskat, mens Compliance teamet håndterer det for de øvrige.

 

Ansvar og opgaver

Som Tax Manager bliver du overordnet ansvarlig for skattedelen af koncernregnskabet og vil fungere som Business Partner på skat for selskaberne i et eller flere af virksomhedens forretningsområder. I jobbet refererer du til Director for Corporate Tax, og du vil få en bred kontaktflade i organisationen bl.a. til Group Controlling, lokale regnskabsfunktioner og Business Development i forretningsområderne.

 

De vigtigste opgaver i jobbet vil være:

 

·         Sikre korrekt opgørelse af skat i periode- og årsregnskaber

·         Controlling på skat i danske og udenlandske selskaber

·         Udarbejdelse af selskabsselvangivelser

·         Rådgivning af forretningsområderne om skattemæssige konsekvenser ifm. påtænkte dispositioner

·         Optimering af processer og modeller inden for selskabsskat

·         Coaching og sparring med dine kolleger

·         Øvrige ad hoc opgaver i relation til compliance, selskabsskat og transfer pricing

 

Arbejdsstedet er Hørsholm, men afdelingen forventer at flytte til Gentofte i 2011. Jobbet rummer store muligheder for involvering i en bred vifte af udfordrende opgaver med høj kompleksitet.

 

Din profil

For at lykkes i jobbet har du:

 

·         En uddannelse som Cand.merc.aud eller Statsaut. Revisor. Alternativt kan du være cand.jur eller cand.merc.jur, hvis du har direkte erfaring med regnskabsmæssige problemstillinger

·         Mindst 6 års erfaring med selskabsskat og compliance fra en større koncern eller revisionsselskab

·         Stærke egenskaber i Excel og evt. kendskab til Hyperion HFM

 

Som person bærer dine faglige interesser og arbejdsstil præg af din baggrund indenfor skat. Du kan lide at dykke ned i tallene og lægger vægt på kvalitet i dit arbejde. Din analytiske sans og strukturerede tilgang til dit arbejde giver dig et godt overblik over et komplekst område. Du er opsøgende og mestrer balancen mellem at arbejde selvstændigt og bidrage til teamet. Endvidere er du en robust person, som kommunikerer klart og præcist både mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk.

 

Virksomheden tilbyder

Spændende opgaver med en høj kompleksitet indenfor selskabsskat i en af landets største virksomheder i stærk vækst, hvor du har tæt kontakt til datterselskaber og øvrige økonomifunktioner. Dit arbejde vil spille en væsentlig rolle for overblik over og styring af koncernens økonomi. Som den mest erfarne i Compliance teamet vil du få et betydeligt ansvar samt stor indflydelse på hvordan opgaverne løses. Der er gode udviklingsmuligheder, og dine kolleger er både fagligt dygtige og engagerede i teamets arbejde. Lønpakken er attraktiv og indeholder bl.a. pensionsordning, sundhedsforsikring og 7 ugers ferie (heraf 10 feriefridage).


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk