Titel

Contract Manager til projektindkøb i mia. klassen indenfor vindenergi


Virksomhed

Forsyningsvirksomhed


Frist

Lukket


Indhold

Group Procurement er en stabsfunktion i virksomheden, som varetager indkøb til organisationen, både komplekst projektindkøb til boringer, vindmøller, kraftværker etc., men også IT indkøb og generelt indkøb. Group Procurement spiller en afgørende rolle i at realisere DONG Energys vækststrategi, hvilket indebærer forhandling og indgåelse af kontrakter i mia. klassen.

 

For at bistå forretningen med indkøbsekspertise strategiske bygge- og anlægsprojekter både offshore og på land ekspanderer Group Procurement. Derfor søger man en stærk kommerciel Contract Manager til at lave projektbaseret investeringsindkøb med høj kompleksitet indenfor vindenergi – i både nationale og internationale sammenhænge – i mia. klassen.

 

Som Contract Manager vil du referere til Manager for Procurement, Vindenergi. Der arbejdes struktureret med de interne kunder typisk gennem SLA´er.

 

Ansvar og opgaver

Som Contract Manager har du ansvar for at sikre de rigtige kontrakter på det rigtige tidspunkt til den rette pris, herunder at kontrakterne implementeres og benyttes i organisationen samt at følge op på leverandør performance. Du skal sikre, at specifikke projektmål overholdes og at Group Procurement opnår mål indenfor besparelser, kundetilfredshed og kontraheringsniveau. Jobbet indebærer en tæt kontakt til projektledelsen for vindenergi, Finance, Legal, Insurance og QHSE. Primære opgaver i jobbet vil være:

 

Arbejdsstedet er København. Jobbet indebærer også en vis rejseaktivitet omkring 10-30 årlige rejsedage til både leverandører og til de projekter, virksomheden gennemfører.

 

Din profil

For at lykkes i jobbet har du:

 

Som person har du en udpræget forretningsforståelse, der sætter dig i stand til at identificere og realisere besparelser. Med baggrund i stærke analytiske evner og en god gennemslagskraft formår du at påvirke leverandører og interne samarbejdspartnere, som du er stærk til at skabe relationer til. Du trives inden for teknisk komplicerede områder, hvor der arbejdes tæt sammen med bl.a. projektledere og ingeniører. Endelig har du en struktureret til gang til dit arbejde som sætter dig i stand til at drive og styre projekter.

 

Virksomheden tilbyder

Store krav og udfordringer men samtidig indkøbsopgaver på internationalt niveau af afgørende betydning for organisationen. Jobbet er organiseret, så du kan fokusere på strategisk indkøb og udvikling af relationer med leverandører og interne kunder. Du kommer til at arbejde i en virksomhed i stærk vækst i en indkøbsfunktion med kompetente og engagerede kolleger og attraktive karrieremuligheder inden for indkøb. Lønpakken er attraktiv og indeholder bl.a. pensionsordning, sundhedsforsikring og 7 ugers ferie (heraf 10 feriefridage).


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk