Titel

Souschef for Økonomidirektør med fagansvar for regnskab


Virksomhed

Landbrug & Fødevarer


Frist

14-04-2024


Indhold

- Visionær leder til stilling med væsentligt udviklingspotentiale til ledelse af Finansafdeling samt fagligt fungerende som regnskabsansvarlig og højre hånd for Økonomidirektør


Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Det danske fødevareerhverv har en vision om at være klimaneutralt i 2050. Sammen med vores medlemmer fra landbruget, fødevare- og agroindustrien, vil vi vise, at der findes en økonomisk bæredygtig vej til en klimaneutral fødevareproduktion. Som repræsentant for hele fødevareklyngen, der understøtter 180.000 arbejdspladser og en årlig eksport på næsten 200 milliarder kroner, repræsenterer vi en værdikæde med tyngde og vilje til at finde løsninger på verdens klimaudfordringer i tæt samspil med resten af Danmark.


Organisationen har 400 fødevare- og agroindustrielle virksomheder og 22.000 landmænd som medlemmer. Vores ca. 550 ansatte arbejder med eksportfremme og interessevaretagelse nationalt og internationalt, skaber ny viden gennem forskning og innovation, og rådgiver medlemmerne. Den årlige omsætning er på over 1,7 mia. kr. og Landbrug & Fødevarer finansieres af bl.a. kontingenter, tilskud, ejendomsafkast, konsulentopgaver og annoncer. Læs mere på
www.lf.dk

Landbrug & Fødevarers KoncernØkonomi-område har ca. 40 medarbejdere, der håndterer bogholderi, lønadministration, budgettering, controlling og rapportering, økonomi- og forretningssparring samt fondsadministration, risikostyring og compliance. Dette fordelt på afdelinger for henholdsvis Controlling, Ejendomme samt Debitor, Kreditor, Løn og Finans, der tilsammen udgør Regnskabsafdelingen.

KoncernØkonomi betjener en bred vifte af interne og eksterne kunder; alt fra branche- og sektorchefer, områdedirektører og direktionen i Landbrug & Fødevarer til ca. 60 fonde og foreninger med egen bestyrelse, der på forskellig måde er knyttet til Landbrug & Fødevarer eller til landbrugs- og fødevareerhvervet i øvrigt. Regnskab aflægges efter ÅRL og regnskabsåret er kalenderåret. På systemsiden anvendes nyligt implementeret ERP-system Dynamics 365 Business Central, Jet-reports og Power BI.

KoncernØkonomi har vedvarende fokus på at levere forretningsorienteret sparring, fortolkning, kommunikation og præsentation af økonomiske nøgletal med henblik på at sikre overblik og styring af både interne afdelinger og forretningsområder samt fonde og foreninger. Derudover er fokus også på analyse af forretningsmuligheder samt proaktivt at udfordre forretningsområdernes aktiviteter og drift.

L&F søger nu en Souschef for Økonomidirektøren, som fagligt vil fungere som regnskabsansvarlig samt leder for Finansafdelingen, der pt. tæller 3 medarbejdere. Stillingen spiller en nøglerolle i transformation af KoncernØkonomi og rummer et bredt fagansvar for finans, regnskab, cashflow, likviditetsstyring, økonomiprocesser mm. – og et væsentligt potentiale for mere. Den rette kandidat har en meget solid regnskabserfaring, erfaring med ledelse fra en større regnskabsafdeling og formentlig en baggrund som Cand.merc.aud. eller lignende. En visionær leder, der både kan tal, mennesker og har erfaring med at optimere og forbedre.

Ansvar og opgaver
Som Souschef for Økonomidirektøren bistår du med at sikre en velfungerende koncernøkonomifunktion og har det faglige ansvar for regnskab i Landbrug & Fødevarer samtidig med, at du som ”spillende træner” sammen med dit team på 3 medarbejdere løfter opgaverne i Finansafdelingen. Stillingen har en væsentlig bredde og kontaktflade både internt i KoncernØkonomi, i L&F generelt, til revisionen samt til L&F´s medlemmer. Primære ansvarsområder og opgaver i stillingen – nogle løst af Souschefen, andre af dit team – vil være:

·       Lede og udvikle Finansafdelingen og dens pt. 3 medarbejdere

·       Tæt sparring og samarbejde med økonomidirektøren omkring strategisk planlægning og styring af   Regnskabsafdelingen med totalt 20+ medarbejdere

·       Ansvar for månedslukningsprocessen samt afstemningsprocesser i  Regnskabsafdelingen

·       Ansvar for cash flow, likviditetsstyring, fakturering, bank, moms etc.

·       Ansvar for bogholderiet for en stor del af L&F´s mange sekretariatskunder

·       Udvikle og sikre effektive arbejdsprocesser og systemer – i særdeleshed i Regnskabsafdelingen og   i KoncernØkonomi i øvrigt

·       Deltage og tage ansvar ifm. løbende- og statusrevision, herunder ansvar for kontakt til Revisor


Stillingen er placeret hos Landbrug & Fødevarer i København.

Din profil

Som den ideelle profil har du:

·       En kandidatuddannelse som Cand.merc.aud. Med rette baggrund og regnskabsfaglige tyngde kan   det også være HD(R) eller øvrigt finansielt- og regnskabsorienteret Cand.merc.

·       Solid regnskabserfaring samt også med ledelse af / i en regnskabsfunktion. Inden da gerne med   erfaring som Regnskabschef, Financial Controller og / eller Revisor

·       Evner og lyst til at sparre med Økonomidirektør omkring videre udvikling af KoncernØkonomi

·       Erfaring med at optimere processer og systemer i relation til regnskab

·       Stærke IT-kompetencer, herunder superbruger af Excel og gerne erfaring med Business Central

 

Som person evner du at spændende mellem både det strategiske perspektiv og at være mere hands-on når det kræves. Ledelsesmæssigt formår du at inspirere og udvikle dit team og fagligt har du en tilsvarende stærk baggrund. Med en struktureret, analytisk og proaktiv tilgang til opgaverne formår du at skabe et overblik, har blikket for de afgørende detaljer og får afsluttet til tiden. Du har viljen til at optimere, forbedre og transformere, så processer og systemer hele tiden bevæger sig i den rigtige retning. Dine kommunikationsevner, samt evner til at skabe gode samarbejdsrelationer både i og udenfor en økonomifunktion, er på et højt niveau – med andre ord har du ikke blot flair for tal, men også for mennesker.


Landbrug & Fødevarer tilbyder
En udfordrende regnskabsfaglig lederstilling, hvor du som ”spillende træner” er leder for en mindre Finansafdeling – og samtidig fagligt fungerer som regnskabsansvarlig og afgørende sparringspartner for Økonomidirektøren. Der vil i høj grad være mulighed for at sætte sit eget hold og over tid en stilling med klare faglige og karrieremæssige udviklingsmuligheder. Samtidig får du et unikt indblik i kernen af en af Danmarks største erhvervsorganisationer.

Lønpakken vil være på et attraktivt niveau, der kan matche kandidatens tyngde og erfaring, og indeholder udover grundløn, 11% arbejdsgiverbetalt pension, sundhedsforsikring og 6 ugers ferie.

Spørgsmål eller interesse i stillingen
Ansættelsen gennemføres i samarbejde med Focus Recruitment. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Partner, Steffen Marstrand på tlf. 50 51 92 15 / sma@focus-recruitment.dk.


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk