Titel

Director, IT Portfolio Management


Virksomhed

Førende telco virksomhed


Frist

Lukket


Indhold

- Ansvar for effektiv styring af portefølje af IT udviklingsprojekter

 

Portfolio Planning er en afdeling i IT Operations, og har ansvaret for planlægning og ressourcestyring for virksomhedens samlede portefølje af IT udviklingsprojekter indenfor application development i tæt samarbejde med en dansk outsourcing partner og andre eksterne leverandører. Afdelingen har også ansvar for IT release management samt for at dokumentere og optimere virksomhedens IT produktudviklingsproces, som dækker over IT understøttelsen af produkter til markedet. Endvidere står afdelingen for at sikre det faglige niveau og metoder for projektledelse af IT projekter i virksomheden.

 

Den operationelle planlægning og udførelse af IT udviklingsprojekterne, release management samt hovedparten af udviklingsressourcerne er outsourced til den eksterne partner. Porteføljen af IT udviklingsprojekterne er stigende og en effektiv prioritering og styring af disse spiller en væsentlig forretningsmæssig rolle, hvorfor man til en nyoprettet stilling nu søger en Director for IT Portfolio Management til at lede afdelingen. Porteføljen af IT udviklingsprojekter havde i 2009 en værdi af et tre-cifret mio. beløb, hvilket du får ansvaret for at styre og sikre ROI på.

 

Ansvar og opgaver

Som Director for IT Portfolio Management har du det overordnede ansvar for at sikre en retvisende leveranceplan for IT udviklingsprojekterne samt at levering sker til rette kvalitet, tid og pris i henhold til planen. Ligeledes skal du sikre en effektiv IT produktudviklingsproces, så virksomhedens produkter på markedet er understøttet effektivt IT mæssigt samt at projektledelsen af IT projekter i virksomheden har det rette faglige niveau. I jobbet refererer du til Underdirektør for IT Vendor Management mens afdelingens 7 erfarne medarbejdere referer til dig. Primære ansvarsområder i jobbet vil være:

 

·         Udformning og facilitering af proces for indmelding og prioritering af IT udviklingsprojekter

·         Overordnet planlægning og ressourcestyring for IT udviklingsprojekter

·         Sikre konsistente og committede leveranceplaner på tværs af forretningsområder og leverandører

·         Opfølgning på projektporteføljen til og med idriftsættelse i tæt samarbejde med interne parter, outsourcing partner og øvrige eksterne leverandører, herunder forhandling og håndtering af tvister

·         Udarbejdelse af rapporter ift. pipelinestyring, leveranceplaner og release planer

·         Dokumentation, implementering og videreudvikling af IT produktudviklingsprocessen samt måling og opfølgning på denne gennem performance overvågning

·         Implementering og vedligeholdelse af værktøjer der understøtter ressourceplanlægning og IT produktudviklingsprocessen

·         Styrke og vedligeholde virksomhedens IT projektledelseskompetencer hvor man arbejder med Prince2 og Clarity

·         Ledelse og coaching af afdelingens medarbejdere gennem synlig, værdibaseret ledelse

 

Arbejdssted er virksomhedens hovedkontor i København.

 

Din profil

Som den ideelle profil har du:

 

·         Mindst 8-10 års relevant erfaring med IT portfolio eller program management fra større virksomhed eller konsulenthus

·         Erfaring med styring af outsourcede IT aktiviteter hos ekstern leverandør

·         Solid erfaring med program-, projekt og ressourcestyring på tværs af interne og eksterne ressourcer

·         Gerne en relevant uddannelse som Cand.merc, Ingeniør, Datalog, Cand.oecon, cand.IT, HD eller lignende

·         God erfaring med at lede et team, hvor du har haft egentligt personaleansvar

 

Som person arbejder du analytisk, struktureret og resultatorienteret og med en stærk procesforståelse, hvilket hjælper dig til at styre en portefølje af projekter effektivt. Du har gode forhandlingsevner og gennemslagskraft såvel internt som eksternt, men formår samtidig at være pragmatisk og løsningsorienteret. Endelig kommunikerer du klart i skrift og tale og formår som leder at gå foran samt inspirere og give værdifuld coaching.

 

Virksomheden tilbyder

En udfordrende lederstilling i en af Danmarks førende virksomheder, hvor du skal facilitere prioritering – og en effektiv styring – af udviklingsprojekterne, som er af væsentlig forretningsmæssig betydning for virksomheden. Din indsats spiller en direkte rolle for at virksomheden får en optimal udnyttelse af investeringen i de outsourcede udviklingsaktiviteter. Den faglige og ledelsesmæssige kompetenceudvikling er højt på agendaen, og du vil arbejde sammen med kompetente og dedikerede kolleger. Lønpakken er attraktiv og indeholder bl.a. pensionsordning, sundhedsforsikring, bonus og mulighed for bil.


Hvis du har spørgsmål omkring jobbet er du velkommen til at kontakte Partner i Focus Recruitment, Steffen Marstrand på 5051 9215 / sma@focus-recruitment.dk


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk