Titel

Senior Financial Analyst til investment controlling i Corporate Finance


Virksomhed

Forsyningsvirksomhed


Frist

Lukket


Indhold

- Central rolle for optimal brug af investeringsbudget i mia. klassen som led i vækststrategi

 

 

Virksomhedens strategi er i meget stor udstrækning drevet af investeringer og visionen om at producere vedvarende grøn energi. I de kommende år vil investeringerne forandre virksomhedens profil idet produktion af olie, gas og vedvarende energi bliver primære forretningsområder. En realisering af denne strategi vil medføre, at virksomheden over de næste 5 år vil blive en markant større virksomhed.

Investment Standards and Control, som består af i alt 9 kompetente og dedikerede medarbejdere herunder to studentermedarbejdere, er en del af Corporate Finance. Afdelingen er ansvarlig for at formulere virksomhedens valuation metoder, øvrige finansielle standarder og udfører project reviews på alle større investeringer i virksomheden før den endelige investeringsbeslutning træffes. Der er ofte tale om investeringer i mia. klassen. For at skærpe fokus på området yderligere søger man nu en projektorienteret og fagligt dygtig Investment Controller.

Ansvar og opgaver

Sammen med dine kolleger får du ansvar for, at virksomheden bliver en endnu bedre investor ved at sikre at alle investeringsanalyser og -indstillinger er pålidelige, at investeringerne er værdiskabende og bidrager til at opnå de strategiske målsætninger. Således kommer du til at arbejde med selve kernen af virksomhedens investeringsdrevne vækststrategi. Derfor giver stillingen mulighed for at arbejde mere strategisk, kommercielt og forretningsorienteret end i de fleste andre fx Financial Analyst / Consultant eller Controller stillinger. Stillingen rummer en bred kontaktflade til bl.a. Procurement, Legal, Risk Control, Treasury, Credit Risk Management samt andre Corporate Finance afdelinger. I stillingen refererer du til Director for Investment Standards and Control, som refererer til SVP for Corporate Finance. Primære opgaver vil være:

·        Controlling af store investment cases, herunder både Opex og Capex omkostninger samt indtægtsgrundlag mm., før de præsenteres for Investment Committee med deltagelse af bl.a. CEO og CFO

·        Analysere projektrisici, herunder relevante kommercielle, finansielle og strategiske områder som kaster lys over, og spiller en afgørende rolle for, virksomhedens investment performance

·        Sikre velplanlagte investeringsprocesser gennem en tæt kontakt til relevante forretningsområder og Group Functions ifm. udarbejdelse af investeringsanbefalinger til Investment Committee

·        Udvikle metoder til investment valuation samt øvrige finansielle standarder med henblik på løbende at forme rammerne for hvordan forretningsområderne udarbejder investment cases

·        Agere sparringspartner for forretningsområderne med henblik på investeringer

·        Controlling af M&A aktiviteter især indenfor frasalg

 

Der forventes kun få rejsedage, max 5-10 pr. år.

 

Din profil

Som den rette kandidat har du en uddannelse på kandidatniveau som fx cand.merc.aud, øvrig finansielt orienteret cand.merc., cand.oecon, cand.polit, eller lignende. Derudover har du:

 

·      3-8 års erfaring – gerne mere – som Financial Analyst, Controller, Credit Analyst eller Revisor. En oplagt baggrund kunne også være, at du kommer fra en stilling som Financial Consultant i et større konsulenthus

·      Erfaring indenfor et eller flere af områderne business / investment controlling, M&A, valuation ligesom du formentlig også har en god regnskabsforståelse

·      Solidt kendskab til - eller som minimum klar interesse i - Discounted Cash Flow (som primært anvendes i afdelingen) eller en anden struktureret analysemetodik indenfor valuation

·      Stærke engelskkundskaber hvilket du taler og skriver flydende til arbejdsmæssigt brug

 

Som person har du både stærke analytiske evner og en grundig, kvalitetsfokuseret arbejdsstil, hvilket sætter dig i stand til at drive en investeringsproces. Du er stærk til at forholde dig kritisk, kan udfordre forretningen, kommunikerer klart i skrift og tale med en vis gennemslagskraft, men formår samtidig at være pragmatisk og løsningsorienteret. Som sparringspartner på forretningskritiske projekter skal du desuden have en ambitiøs og professionel indstilling samt god forretningsforståelse. Endelig er din evne til dialog med de forskellige forretningsområder for at sikre konstant opmærksomhed og høje standarder på investeringsområdet ligeledes vigtigt.

 

Virksomheden tilbyder

Som Senior Financial Analyst indenfor investment controlling får du en udfordrende stilling i en af landets førende virksomheder i stærk vækst, hvor investering er et afgørende led i den vækstdrevne strategi. Du bliver del af et yngre team med kompetente kolleger, som er dedikerede til arbejdet med at sikre bedst mulige investeringer og finansielle standarder. Du får mulighed for at være en aktiv sparringspartner for forretningen og arbejdet med valuation rummer en høj kompleksitet, som vil bidrage til din fortsatte faglige udvikling. Virksomheden tilbyder en høj grad af frihed og gode muligheder for personlig udvikling ligesom stillingen på sigt giver karrieremuligheder indenfor mange retninger. Lønpakken er attraktiv og indeholder bl.a. pension, sundhedsforsikring og 7 ugers ferie (heraf 10 feriefridage).


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk