Titel

Credit Analyst til Group Treasury & Risk Management


Virksomhed

Forsyningsvirksomhed


Frist

Lukket


Indhold

- Kreditvurdering af samarbejdspartnere og leverandører på projekter i mia. klassen

 

 

Group Treasury & Risk Management er ansvarlig for finansielle forhold og risk management og varetager i den forbindelse likviditetsplanlægning og -styring, ekstern funding, trading på valuta- og renteområdet, forsikring samt credit og market risk management. Afdelingen er i markant vækst, bl.a. grundet de mange investeringsprojeketer i mia. klassen, som virksomheden gennemfører i tæt samarbejde med leverandører og samarbejdspartnere. Derfor søger man nu en projektorienteret og fagligt dygtig Credit Analyst til en udfordrende stilling i Credit Risk Management teamet.

Credit Risk Management teamets pt. 4 ansatte arbejder med at kreditanalysere og vurdere eksponering af samarbejdspartnere, finansielle institutioner og leverandører, og spiller i denne forbindelse en afgørende rolle for risk management. Teamet leverer værdiskabende business support på credit området i forbindelse med gennemførelsen af virksomhedens investeringsprojekter og i samarbejde og handel med andre førende energi-selskaber. Derfor giver stillingen mulighed for at arbejde langt mere strategisk, kommercielt og forretningsorienteret med credit risk management end man typisk ser i finansielle institutioner og andre større virksomheder.

Ansvar og opgaver

Som Credit Analyst bliver dit primære ansvarsområde at sikre ansvarlig, pålidelig og pragmatisk credit risk management i tæt samarbejde med virksomhedens forretningsenheder. Stillingen rummer en bred kontaktflade til bl.a. Procurement, Legal, M&A, Business Development, Trading og Funding samt til eksterne forretningspartneres kreditafdelinger. I stillingen refererer du til Manager for Group Credit Risk Management. De vigtigste opgaver vil være:

·        Foretage kreditanalyser og -vurdering af samarbejdspartnere, finansielle institutioner og leverandører

·        Allokere, monitorere og styre maksimale kreditniveauer og -bevillinger

·        Rapportere på modparters eksponering samt lave kreditindstillinger på både fast og ad hoc basis til såvel virksomhedens topledelse som bestyrelse

·        Forhandle kreditvilkår på handels- og leverandøraftaler etc.

·        Bidrage til at udvikle og implementere virksomhedens credit policy og processer

·        Medvirke ved implementering af nyt credit risk management system, som bl.a. skal koble regnskabsanalyse og rating modeller med henblik på at måle og vurdere kreditrisiko ud fra multiple parametre

Der kan være op til ca. 5-10 rejsedage pr. år.

 

Din profil

Som den rette kandidat har du en uddannelse på kandidatniveau som fx cand.merc., cand.oecon, cand.polit, cand.scient.oecon eller lignende. Hvis du har den rette erfaring indenfor kreditanalyse og -vurdering fra den finansielle sektor eller førende global virksomhed kan du have en anden kandidatuddannelse eller HD. Derudover har du:

 

·      2-6 års erfaring – gerne mere – indenfor kreditanalyse og vurdering, hvilket har givet dig erfaring med credit rating af internationale virksomheder samt autorisations- og godkendelsesstrukturer

·      Solidt kendskab til metoderne for at måle og opgøre kredit eksponering, viden om collateral management, security instruments og drivers for kreditrisiko samt god erfaring med risk management tankegangen

·      Har du ikke erfaring indenfor kreditvurdering, kan en relevant baggrund være som Revisor, Financial Controller, Risk Analyst med Cand.merc.aud eller FIR baggrund, hvor du har fået en solid erfaring i at analysere og vurdere store virksomheders regnskaber eller finansielle risici

·      Stærke engelskkundskaber hvilket du taler og skriver flydende til arbejdsmæssigt brug. Taler og skriver du tysk er det en fordel, men ikke et krav

 

Som person har du både stærke analytiske evner og en grundig, kvalitetsfokuseret arbejdsstil. Du strukturerer og prioriterer din tid effektivt for at nå de mål, som sættes, og du er ikke bange for at tage ansvar. Du trives i en rådgivende funktion, hvor du er en aktiv sparringspartner på projekter, som er forretningskritiske. En åben indstilling og evnen til at skabe relationer og kommunikere effektivt med de forskellige forretningsområder for at sikre konstant opmærksomhed på credit området er ligeledes vigtigt.

 

Virksomheden tilbyder

Som Credit Analyst får du en udfordrende stilling i en af landets førende virksomheder i stærk vækst, hvor credit risk management er blandt de øverste punkter på agendaen og med glimrende muligheder for at præge dit daglige arbejde. Du bliver del af et yngre team med kompetente kolleger, som er dedikerede til credit arbejdet, og du får mulighed for at arbejde med kommercielt orienteret credit risk management set fra en virksomheds perspektiv og for at være en aktiv sparringspartner for forretningen. Da teamet er i vækst vil det også fremover give interessante karrieremuligheder. Virksomheden tilbyder en høj grad af frihed og gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Lønpakken er attraktiv og indeholder bl.a. pension, sundhedsforsikring og 7 ugers ferie (heraf 10 feriefridage).


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk