Titel

Tax Manager


Virksomhed

Førende virksomhed


Frist

Lukket


Indhold

Afdelingen Koncernskat er ansvarlig for selskabsskat, moms og afgifter, transfer pricing og personalegodebeskatning for alle koncernens forretningsområder. Koncernskat består af en lille gruppe af specialister, hvor stillingen som Tax Manager for compliance varetager den skattemæssige del af koncernregnskabet . Afdelingen er placeret centralt i organisationen og har direkte reference til Chief Financial Officer.

 

Ansvar og opgaver

Som Tax Manager for compliance skal du sikre overensstemmelsen med gældende skatteregler, og du har selvstændigt ansvar for skat i periode- og årsregnskaber samt selvangivelser for koncernens selskaber. Du vil dog have mulighed for solid og højt kvalificeret support fra eksterne rådgivere indenfor skat, revision og jura.

 

I rollen skal du sikre en løbende optimering af skattebetalingerne og at der leveres til tiden og af høj kvalitet såvel internt som overfor skattemyndighederne. Stillingen refererer til Skattechefen, som refererer til CFO. Primære kontaktflader er til Juridisk afdeling, Finans-, Budget- og Regnskabsafdelingerne på koncernniveau samt CFO og Regnskabschefer i datterselskaberne. De væsentligste ansvarsområder og opgaver i stillingen vil være:

 

·      Sikre korrekt opgørelse af skat i periode- og årsregnskaber

·      Udarbejde selskabsselvangivelser og sambeskatningsindkomst

·      Skatterapportering

·      Ligning gennem løbende drøftelser med SKAT

·      Rådgive om skattemæssige konsekvenser af påtænkte projekter og transaktioner i forretningsområderne

·      Optimering af processer for selskabsskat, rapportering etc.

·      Ansvaret for Ad hoc opgaver i relation til compliance

 

Afhængig af dine kompetencer og interesseområder kan der i stillingen også være mulighed for at arbejde med transfer pricing og M&A. Rejseaktivitet vil være yderst begrænset.

 

Din profil

Som den ideelle profil har du:           

·      Formentlig en uddannelse som Statsautoriseret Revisor eller Cand.merc.aud. Med en solid, direkte erfaring med regnskabsmæssige problemstillinger og compliance området i forbindelse med skat kan du også have en baggrund som fx HD R, Cand.jur, cand.merc.jur, Master i Tax eller lignende   

·    Minimum  5 års erfaring med selskabsskat og compliance fra en større koncern eller revisionshus

·      Kendskab til IFRS og rentefradragsbegrænsning vil være en fordel men ikke krav

·      Gerne stærke kompetencer i Excel

 

Der er stor rummelighed for den kommende kollega til Selskabsskat. Dog er det vigtigt at faglige interesser og arbejdsstil bærer præg af en baggrunden indenfor skat eller revision, hvorfor du kan lide at dykke ned i tallene og lægger vægt på grundighed og overholdelse af deadlines. Analytisk sans og struktureret tilgang til dit arbejde sikrer dig et godt overblik over et komplekst område. Du er behagelig i din omgang med andre mennesker, en god kollega og har gode kommunikationsevner ligesom du er udadvendt og serviceminded. Endelig mestrer du balancen mellem at arbejde selvstændigt og bidrage til teamet.

 

Virksomheden tilbyder

En udfordrende stilling hos en af Danmarks førende virksomheder, hvor man har ansvaret for skattedelen af Koncernregnskabet. Koncernledelsen har stor fokus på skat, hvilket gør det til en stilling med direktionens bevågenhed. Man vil i markant grad få mulighed for selv at præge arbejdsindhold og -opgaver, dog stadig med fokus på compliance.

 

Stillingen rummer en stor fleksibilitet og særdeles god work life balance. Derfor er der tale om en selvstændig rolle med stor grad af frihed. Samtidig er lønpakken meget attraktiv og vil bestå af en god fast løn, virksomhedsbetalt pension, bonus og sundhedsforsikring.

 

Der vil være virkelig gode muligheder for løbende faglig udvikling, både gennem typen af arbejdsopgaver, men også gennem deltagelse i relevante kurser og konferencer i Danmark og udlandet. Ligeledes vil man gennem stillingen kunne få medlemskab af skatteforeninger og netværk, fx Skattevidenskabelig Forening og TEI. Er man Statsautoriseret Revisor vil der også være fin mulighed for at vedligeholde autorisationen.


Focus Recruitment
H.C. Ørsteds Vej 50 C, 5.
1879 Frederiksberg C
Tel: +45 70 20 92 15
Mail: info@focus-recruitment.dk